444 31 02

Norveç Vizesi 


                                ??veren olarak Norveç vize ba?vurusu        

 • ?irketin antetli ka??d?na ka?eli ve imzal? olarak, Norveç konsoloslu?u vize departman?na hitaben yaz?lm??, seyahat detaylar?n? ve vize talebinizi belirten dilekçe
 • Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Vergi Levhas?n?n Fotokopisi
 • ?mza Sirküleri Fotokopisi
 • Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Fotokopisi
 • Hesap Cüzdan Fotokopisi
 • Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
 • Kredi Kartlar? Fotokopisi
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonlar?,
 • Ticari Seyahatleriniz ?çin Norveç daki Firmadan Davetiye
  ( Norveç dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizde di?erininse Norveç konsoloslu?u vize departman?nda olmas? gerekmektedir.)
 • 2 Resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni çekilmi? ve Rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 ? Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

                                  Bordrolu çal??an olarak Norveç Vize ba?vurusu 

Antetli ka??d?na ka?eli ve imzal? olarak, Norveç konsoloslu?a hitaben, i?veren taraf?ndan yaz?lm?? ?irketteki görevinizi, seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilekçe.

 • ?irketin imza sirküleri
 • Vergi levhas?n?n fotokopisi
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Sigorta i?e giri? bildirgesi fotokopisi ( SSK giri? bildirgesi tekrar ve yeni i?e giri? ise eski SSK i?e giri? bildirgesi)
 • 4 ayl?k sigorta bildirgesi fotokopisi
 • Son üç ayl?k bordro fotokopisi
 • ?irketin hesap cüzdan fotokopisi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Kredi kartlar? fotokopisi
 • Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonlar?,
 • Ticari Seyahatleriniz ?çin Norveç daki Firmadan Davetiye
  ( Norveç dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizde di?erininse Norveç konsoloslu?u vize departman?nda olmas? gerekmektedir. )
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 ? Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

                            EvHan?m? olarak Norveç Vize Ba?vurusu         

 • Norveç konsoloslu?u vize departman?na hitaben yaz?lm?? seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilekçe
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Hesap cüzdan fotokopisi
 • E?i çal???yor ise veya i?veren ise yukar?da belirtilen belgeler eklenecektir.
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 ? Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 • E?inin geçerli yada eski Norveç vizesi varsa fotokopileri

                      ö?renci olarak Norveç Vize Ba?vurusu         

 • Norveç Konsoloslu?u vize departman?na hitaben dilekçe
 • Okuldan yeni tarihli ö?renci belgesi
 • 18 ya? dolmam?? ise anne ve babadan Norveç ya seyahat edebilmesi için muvafakat name
 • Aile i?veren ise veya bordrolu ise yukar?da belirtilen belgelerin tamam? eklenecektir.
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 ? Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 • Anne veya Baban?n geçerli yada eski Norveç vize si varsa fotokopileri

                         Emekli olarak Norveç Vize Ba?vurusu     

 • Norveç Konsoloslu?u vize departman?na hitaben dilekçe
 • Emekli cüzdan? fotokopisi
 • Sa?l?k karnesi fotokopisi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Banka cüzdan fotokopisi
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 ? Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 •  

   Norveç Vizesi Başvuru Formu

  Alfabetik Sırayla Ülkeler

  İletişim Bilgileri

  • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/Ä°stanbul
  • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
  • Fax: 212 291 99 62
  • Gsm: 0533 730 04 32
  • E-mail: info@anturizm.com