444 31 02

M?s?r Vizesi 


                 ??veren olarak M?s?r Vize Ba?vurusu           

Konsoloslu?a hitaben yaz?lm?? dileke (antetli ka??da ve imza sirklerinde imzayetkisi olan ki?i taraf?ndan)
• Hesap czdan fotokopisi
• Gayri menkul tapu fotokopisi
• Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odas? veya kay?tl? bulunan meslek birli?inden)
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi
• Vergi levhas?n?n fotokopisi (vergi levhas? zarar veya yeni tescil ise ; ?irketin banka hesap czdan fotokopileri ve bilanosu)
• ?mza sirkleri, Uluslararas? sa?l?k sigortas?

                          Bordrolu al??an olarak m?s?r Vize Ba?vurusu       

 ??verenden tan?tma ve izin belgesi (?lgili konsoloslu?a hitaben ve ?irketin imza sirklerinde imza yetkisi olan ki?i tarafindan)
• ?irketin imza sirkleri
• Vergi levhas?n?n fotokopisi (vergi levhas? zarar veya yeni tescil ise ; ?irketin banka hesap czdan fotokopileri ve bilanosu)
• Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odas? veya kay?tl? bulunan meslek birli?inden)
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi
• Sigorta i?e giri? bildirgesi, Uluslararas? sa?l?k sigortas? (SSK giri? bildirgesi tekrar ve yeni i?e giri? ise eski SSK i?e giri? bildirgesi)
• 4 ayl?k sigorta bildirgesi
• Son ayl?k bordro
• Hesap czdan fotokopisi
• Gayri menkul tapu fotokopisi
• Kredi kartlar? fotokopisi

    Evhan?m? olarak M?s?r Vize Ba?vurusu        

 Konsoloslu?a hitaben dileke
• Gayrimenkul tapu fotokopisi , Uluslararas? sa?l?k sigortas?
• Hesap czdan fotokopisi
• E?i al???yor ise veya i?veren ise yukar?da belirtilen belgeler eklenecektir.

                             ?renci olarak M?s?r Vize Ba?vurusu            

 Okuldan yeni tarihli ?renci belgesi
• 18 ya? dolmam?? ise anne ve babadan muvafakatname, Uluslararas? sa?l?k sigortas?
• Aile i?veren ise veya bordrolu ise yukar?da belirtilen belgelerin tamam? eklenecektir.

                              Emekli olarak M?s?r vize Ba?vurusu                      

Konsoloslu?a hitaben dileke
• Emekli czdan? fotokopisi, Sa?l?k karnesi fotokopisi
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Banka czdan fotokopisi

                        Kapal? gruplar iin(turu dzenleyen Firmadan)   

 ?irketin antetli ka??d?na konsoloslu?a hitaben dileke (?mza yetkisi olan imzalayacakt?r)
• Grup isim listesi, masraflar ?irketimiz taraf?ndan kar??lan?yor ibaresi olmal?d?r.
• Vergi Levhas? fotokopisi
• Faaliyet Belgesi (yeni tarihli ve orijinal)
• ?mza Sirkleri (yeni tarihli ve fotokopi olabilir)
• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

 M?s?r Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

  • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
  • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
  • Fax: 212 291 99 62
  • Gsm: 0533 730 04 32
  • E-mail: info@anturizm.com