444 31 02

Cezayir Vizesi 


                    Cezayir Ticari Amal? Vize i?lemleri                 

 

?ki tane arka rengi beyaz son ekilmi? vesikal?k resim
En az alt? ay zaman sresince aktifli?i olan pasaport
Eksiksiz ve do?ru doldurulmu? iki adet Cezayir Vize Ba?vurusu Formu
Ka?elenmi? ve imzalanm?? denmesi garanti alt?na al?nm?? dileke bildirimi
Fotokopi olarak dzenlenmi? firman?n faaliyet durumunu gsteren belge
Fotokopi olarak dzenlenmi? firmaya ait vergi levhas?
Fotokopi olarak dzenlenen ticaret sicil gazetesi bilgisi
Firmaya ait bankalar?n hesap detaylar?
Firma da imza atmaya yetkili olmayanlar?n Sosyal Sigortalara ait i?e giri? bildirimleri
Maa? gstergeleri ve bordrolar?
Cezayir e yap?lan seyahatin ticari amal? oldu?unu ispatlayan belge
Otele yap?lan rezervasyon belgesi
Uak Bileti al?m?nda yap?lan rezervasyon bilgileri

                    Cezayir Turist Vizesi Gerekli Belgeleri                 

 

Minimum 6 Ay geerlili?i sren pasaport
2 tane fonu beyaz olan yeni ekilmi? resim
2 tane Cezayir Vizesi Ba?vuru Formu eksiksiz doldurulmu? ve imzalanm??
?irket ‘e ait antetli ka??da Seyahat nedenlerini belirten imzal? ve ka?eli dileke
al??t??? i? yerine ait faaliyet belgesi ( fotokopi )
?irket ‘e ait Vergi Levhas? ( fotokopi )
Ticaret Sicili Gazetesi ( fotokopi )
?mza Sirkleri ( fotokopi )
?ah?s Banka Hesap Bilgileri
Sosyal Sigortalar Kurumu ?? ‘e giri? Belgesi ( imza atma yetkisi olmayan ki?ilerden )
Ayl?k maa? bordrosu
Vize ba?vurusu yapan ki?inin ikametgah belgesi
Davetiye ve Otel Rezervasyonu
Uak Bileti Rezervasyonu

 

 

Doktor, Ev Han?m?, Asker, Emekli, ?renci Turist Vizesi ki?ilerin seyahatleri s?ras?nda durumlar?n? belgeleyen evraklar istenmektedir

 Cezayir Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

  • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
  • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
  • Fax: 212 291 99 62
  • Gsm: 0533 730 04 32
  • E-mail: info@anturizm.com