444 31 02

Angola Vizesi 


 

 Angola vize i?lemlerinizi Brüksel misyonunundan almaktay?z.

 

Angola'ya seyahatinizin dönü? tarihi itibariyle en az 6 ay geçerlili?i ve kullan?labilir vize için 2 adet bo? sayfalar? olan pasaport 

Eksiksiz ve okunakl? bir biçimde siyah kalemle, Latin harflerle doldurulmu? ve müraacatç? taraf?ndan bizzat imzalanm?? 1 adet Angola vizesi ba?vuru formu 

Angola Büyükelçili?i'ne hitaben ?irket antetli ka??d?na yaz?lacak olan garanti yaz?s?. Bu dilekçede ba?vuru sahibinin tüm seyahat detaylar? masraflar? ?irket taraf?ndan kar??lanaca??n?n yaz?l? olmas? gerekmektedir.

Angola'ya ziyaret edilecek ?irketin antetli ka??d?na düzenlenmi?, ba?vuru sahibinin pasaport numaras?, milliyeti ve isminin yer ald??? davetiye 

Davetiyeyi gönderen Angola'daki firman?n Alvara Commercial belgesi ve Diario da Republica belgesi istenmektedir. 

Son 6 ay içerisinde çekilmi? 2 adet arka fonu beyaz foto?raf

Sar? humma hastal???na kar??; ziyaretçinin Uluslararas? A?? Sertifikas?’n?n asl?. 

Günlük 300 USD kar??l???  banka ekstresi 

Savc?l?ktan Sab?ka Kayd?

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

  • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
  • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
  • Fax: 212 291 99 62
  • Gsm: 0533 730 04 32
  • E-mail: info@anturizm.com