444 31 02

Almanya Vizesi 


İşveren Olarak Almanya Vize Başvurusu

 

 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe
 • Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Vergi Levhasının Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Orjinal
 • Oda Sicil Kayıt Sureti Orjinal
 • Son 3 Aylık şube Onaylı Banka Hesap Dökümünüz/TC Kimlik Fotokopiniz
 • Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonları,
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Almanya daki Firmadan Davetiye
 • 2 Biometrik Resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni çekilmi? ve Rötuşlanmamış )
 • Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
 • Ba?-kur 4B dökümü orjinal

 

Bordrolu çalışan olarak Almanya Vize Başvurusu

 

 • ?irketin antetli ka??d?na ka?eli ve imzal? olarak, Almanya konsoloslu?a hitaben, i?veren taraf?ndan yaz?lm?? ?irketteki görevinizi, seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilekçe.
 • ?irketin imza sirküleri
 • Vergi levhas?n?n fotokopisi
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi orijinal
 • Oda sicil kay?t sureti orjinali
 • Ticari sicil gazetesi fotokobisi
 • Sigorta i?e giri? bildirgesi fotokopisi ( SGK giri? bildirgesi )
 • 3 ayl?k sigorta bildirgesi fotokopisi
 • Son üç ayl?k bordro fotokopisi
 • Son 3 Ayl?k ?ube Onayl? Banka Hesap Dökümünüz/TC Kimlik Fotokopiniz
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonlar?,
 • Ticari Seyahatleriniz ?çin Almanya daki Firmadan Davetiye 
 • 2 Biometrik Resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni çekilmi? ve Rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 • SGK l? çal??anlardan 4A belgesi

Ev Hanımı olarak Almanya Vize Başvurusu

 

 • Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilekçe
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Son 3 Ayl?k ?ube Onayl? Banka Hesap Dökümünüz/TC Kimlik Fotokopiniz
 • E?i çal???yor ise veya i?veren ise yukar?da belirtilen belgeler eklenecektir.
 • 2 Biometrik Resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni çekilmi? ve Rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 '€ Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 • E?inin geçerli yada eski Almanya vizesi varsa fotokopileri

Ö?renci olarak Almanya Vize Ba?vurusu

 

 • Almanya Konsoloslu?u vize departman?'na hitaben dilekçe
 • Okuldan yeni tarihli ö?renci belgesi
 • 18 ya? dolmam?? ise anne ve babadan Almanya ya seyahat edebilmesi için noterden muvafakatname,
 • Aile i?veren ise veya bordrolu ise yukar?da belirtilen belgelerin tamam? eklenecektir.
 • 2 Biometrik Resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni çekilmi? ve Rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 • Anne veya Baban?n geçerli yada eski Almanya vize si varsa fotokopileri

Emekli olarak Almanya Vize Ba?vurusu

 

 • Almanya Konsoloslu?u vize departman?'na hitaben dilekçe
 • Emekli cüzdan? fotokopisi
 • Sa?l?k karnesi fotokopisi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Son 4 Ayl?k ?ube Onayl? Banka Hesap Dökümünüz/TC Kimlik Fotokopiniz
 • 2 Biometrik Resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni çekilmi? ve Rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

YUKARIDAK? EVRAKLARDAN OTEL VE UÇAK REZERVASYONLARI,AYRICA SEYAHAT S?GORTALARI TARAFIMIZDAN YAPILMAKTADIR.

 Almanya Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

 • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
 • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
 • Fax: 212 291 99 62
 • Gsm: 0533 730 04 32
 • E-mail: info@anturizm.com